Nieuwsbrief editie nr. 3 december 2020

10 december 2020 – Eerste ingebruikname in Oost-Nederland

Beste lezer,

Welkom bij de derde nieuwsbrief van 2020. We hebben goed nieuws: de eerste Inreda AP’s zijn in gebruik genomen. Onze eerste stap in de markt is gezet. We zijn gestart met een eerste project met een kleine groep volwassenen met Type 1 diabetes in een paar ziekenhuizen in Oost-Nederland. Het is een samenwerkingsverband tussen Inreda, de ziekenhuizen en zorgverzekeraar Menzis. Lees verder bij het eerste item ‘Eerste ingebruikname Inreda AP’.

Verder houden we ons ook bezig met nieuwe studies. Bijvoorbeeld een studie met mensen van wie de alvleesklier is verwijderd; deze mensen hebben direct na verwijdering diabetes, ook wel type 3 genoemd.

Hoe gaat het met deze mensen als ze de Inreda AP gebruiken? We vertellen hier meer over bij ‘Studie Inreda AP bij diabetes type 3’.

Tot slot wordt een van onze collega’s weer in de schijnwerpers gezet en zal je iets over zichzelf vertellen. Deze keer is dat degene die zich bezighoudt met alles wat met de medische kant te maken heeft. Dit vind je onder het laatste item: Collega in de kijker.

Veel leesplezier!

Team Inreda

Eerste ingebruikname van de Inreda AP

Samen met Menzis

Nadat CE-markering is behaald, zetten wij de eerste stap in de markt door een groep mensen in het oosten van Nederland, die zijn verzekerd bij Menzis, de Inreda AP te laten gebruiken.

In dit project met Menzis gaan de eerste volwassen mensen met diabetes type 1 starten met de AP behandeling; hierna zullen stapsgewijs meer mensen volgen. Wij willen met dit project een opstart maken naar grootschalige productie en afzet bij zoveel mogelijk mensen. Dit laatste kan beter gerealiseerd worden als de Inreda AP® is opgenomen in de zorgverzekering. Als bewezen is dat de Inreda AP doet wat het moet doen, ook bij grotere aantallen patiënten, kan het systeem breder worden ingezet. Wij gaan ervanuit dat de Inreda AP dan ook zijn toegevoegde waarde heeft bewezen en voor vergoeding in aanmerking komt. Met dit project willen wij laten zien dat dit mogelijk is. Robin Koops: “Dat is uiteindelijk het uitkomen van de droom van heel veel “diabetes mensen”. Ons leven te verbeteren en onze vrijheid terug te krijgen. Dat is nu realiteit!”

Zorgverzekeraar Menzis was gelijk enthousiast over de Inreda AP en bereid te investeren in belang van haar verzekerden. Ruben Wenselaar, voorzitter Raad van Bestuur bij Menzis: “We dragen graag bij aan innovatieve projecten die meerwaarde bieden aan de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden. Over de Inreda AP waren wij direct enthousiast. Met dit vernieuwende apparaat kun je het leven voor een grote groep chronisch zieken een stuk aangenamer maken. Dat past bij onze missie waarbij we naast goede, toegankelijke en betaalbare zorg, ook vooral het versterken van de leefkracht van ieder mens belangrijk vinden.”

Ziekenhuizen en medische begeleiding

In dit project doen een aantal ziekenhuizen in de provincies Gelderland en Overijssel mee: Rijnstate  Ziekenhuis (Arnhem), Slingeland Ziekenhuis(Doetinchem), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede), Ziekenhuisgroep Twente (Almelo) en Medisch Spectrum Twente (Enschede).

De behandelend arts en diabetesverpleegkundige blijven het medische aanspreekpunt voor de diabetesbehandeling. Het is erg belangrijk dat er een goed contact is en blijft tussen de patiënt en het behandelteam.

Eerste trainingen

Voorafgaand aan de start van de AP behandeling,  worden de patiënten twee dagen getraind; vooralsnog vindt dit plaats in het cultureel centrum van Goor. Hier is een trainingscentrum ingericht om de patiënten goed voor te bereiden op de AP behandeling. Dit doen wij om de gebruikers snel vertrouwd te laten raken met het nieuwe systeem. Tijdens de training  leren de mensen het apparaat goed kennen en wordt op de tweede dag de Inreda AP in gebruik genomen.

Voorafgaand aan de start van de AP behandeling,  worden de patiënten twee dagen getraind; vooralsnog vindt dit plaats in het cultureel centrum van Goor. Hier is een trainingscentrum ingericht om de patiënten goed voor te bereiden op de AP behandeling. Dit doen wij om de gebruikers snel vertrouwd te laten raken met het nieuwe systeem. Tijdens de training  leren de mensen het apparaat goed kennen en wordt op de tweede dag de Inreda AP in gebruik genomen. 

24-uurs telefonische bereikbaarheid

Na de trainingsdagen hebben de mensen nog verschillende contactmomenten met hun persoonlijke trainer van Inreda. Ook biedt Inreda nazorg via een Klantenservice, een 24-uurs telefonische bereikbaarheid om bij eventuele problemen snel de juiste oplossing  te bieden.

Studie Inreda AP bij diabetes type 3

In deze studie, waarin Inreda heeft samengewerkt met het Amsterdam UMC, is er onderzoek gedaan bij mensen die diabetes hebben ontwikkeld omdat hun alvleesklier is verwijderd (ook wel type 3 genoemd). In dit onderzoek, dat als doel heeft te kijken wat het effect is van behandeling met de AP op de glucoseregulatie, hebben 12 mensen met diabetes type 3 de Inreda AP gebruikt.

De studie bestond uit een feasibility fase en de hoofdstudie. Begin september heeft de zogenaamde feasibility fase  plaatsgevonden. Deze testperiode is gebruikt om onder andere studieprocedures te  verbeteren. In deze fase hebben twee deelnemers de Inreda AP vijf dagen gebruikt en dit is goed verlopen.

De hoofdstudie bestond uit een controle deel waarin de deelnemers hun eigen insulinebehandeling gebruikten in combinatie met een geblindeerde sensor (open loop periode), en uit het kunstalvleesklier deel waarin de deelnemers de AP behandeling kregen voor een periode van 1 week (closed loop periode). De helft van de deelnemers startte de hoofdstudie met de open loop periode en aansluitend de AP behandeling, en voor de andere helft van de deelnemers was dit andersom.

De closed loop periode van de hoofdstudie is in oktober succesvol afgerond door tien studiedeelnemers. De reacties van de deelnemers waren wisselend. De deelnemers waren positief en enthousiast over de verbeteringen in de glucoseregeling. Echter bleek het dagelijkse gebruik van de Inreda AP voor sommige deelnemers meer werk dan verwacht.

Inmiddels hebben de deelnemers ook het laatste controle deel van de studie voltooid en vinden de eerste analyses plaats. Als er meer officiële resultaten bekend zijn, hopen we die in een van de volgende nieuwsbrieven te kunnen vermelden.

Collega in de kijker

Wie ben je?

Ik ben Helga Blauw. Ik ben 33 jaar, ik woon samen met Enno in Twello en heb een lief zoontje Noan van 2,5 jaar. Ik heb Technische Geneeskunde gestudeerd aan Universiteit Twente in Enschede. Daarna kon ik meteen aan de slag bij Inreda. Daar werk ik nu al meer dan 8 jaar, sinds oktober 2012. Na mijn afstuderen ben ik tegelijkertijd ook mijn promotieonderzoek gaan doen bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Ik hoop rond mei 2021 te promoveren.

Wat doe je?

Ik ben verantwoordelijk voor de medische afdeling van Inreda, met nu 6 mensen. We zijn een jonge afdeling met veel jonge mensen. Wij doen de klinische onderzoeken en bieden waar nodig medische begeleiding aan de gebruikers van de Inreda AP. Verder bieden wij medische expertise  aan bijvoorbeeld de R&D-afdeling, ten behoeve van de ontwikkeling van de kunstmatige alvleesklier. Medisch zorgt voor voldoende veiligheid en kwaliteit van het apparaat; dit wordt onderbouwd door klinische data. Wij houden de zogenaamde state of the art in de gaten: wat speelt er op diabetesvlak en dat nemen we weer mee bij de ontwikkelingen van het apparaat.

Wat is jouw passie?

Mijn drijfveer is om de medische en technische wereld met elkaar te verbinden. Een brug slaan tussen die twee werelden. Ik vind het mooi als het apparaat straks volledig benut wordt in de klinische praktijk.  Vanuit de medische kant van Inreda en als team zou ik nog meer willen betekenen en meer bereiken. Mijn team ook verder uitbreiden en ervoor zorgen dat we optimaal functioneren als team. Mijn uiteindelijke doel is dat we met de Inreda AP zoveel mogelijk mensen bereiken die baat kunnen hebben bij deze behandeling, ook kinderen en andere volwassen groepen. De praktijkervaring die we gaan opdoen met diverse gebruikersgroepen willen we mee terug nemen, zodat we die input kunnen gebruiken om het apparaat verder te verbeteren.

Wat doe je in je vrije tijd?

In normale tijden speel ik volleybal – competitief, maar vooral ook voor de gezelligheid. Vanaf het voorjaar ben ik begonnen met bakken, en nu in de “tweede golf” ga ik het fietsen oppakken. Daarnaast doe ik natuurlijk graag leuke dingen met mijn zoontje.

Hoe ben je bij Inreda gekomen?

Op het moment dat ik met afstuderen bezig was, zag ik via mijn opleiding een vacature van Inreda. Ik belde op en mocht daarna op gesprek komen. Dat eerste gesprek was met Robin Koops en Hans de Vries (toen internist, inmiddels professor interne geneeskunde AMC). Na dat gesprek werd ik in de trein terug naar huis  meteen gebeld dat ik aan de slag kon. Mijn opdracht was om de kunstmatige alvleesklier te verkleinen van laptopformaat naar zakformaat; ook ging ik de klinische studies opzetten met het verkleinde prototype. Dat was ook meteen de start van mijn promotietraject bij het AMC. Inreda, het AMC en een enkele andere projectpartners kregen in 2012 namelijk een Europese subsidie waarmee we de ontwikkeling en de klinische studies konden gaan doen.

Heb je nog een leuk, gek of merkwaardig voorval meegemaakt in je werk? Vertel.

Ik vind het heel leuk om terug te kijken op die 8 jaren van ontwikkeling. Toen ik begon in 2012 stond Inreda nog echt in de kinderschoenen, met een heel klein kantoor en naast Robin Koops en betrokken vrienden 1 medewerker, dat was ik. Vanaf dat allereerste begin tot nu ben ik steeds een plekje doorgeschoven, letterlijk maar ook wel figuurlijk.  We zijn ontzettend gegroeid, met elkaar. Daar kunnen we met zijn allen enorm trots op zijn, dat we ondanks ook tegenslagen onderweg, zover gekomen zijn.

Wat doe je over 5 jaar? Wat wil je dan hebben bereikt?

Ik hoop dat dan de medische afdeling een stuk groter is en dat we veel studies tegelijkertijd kunnen doen om alle doorontwikkelingen te kunnen testen. En dat we dan ook Europese studies en onderzoeken kunnen doen wanneer we in andere landen de markt opgaan. Dit kunnen bijvoorbeeld  studies zijn voor vergoeding in dat land of observationele studies: hoe gaan de mensen en de zorg in dat land om met de Inreda AP. En soms vragen beroepsgroepen om studies, bijvoorbeeld naar de effectiviteit. Een belangrijke vraag om te onderzoeken vind ik ook: hoe implementeren we de kunstmatige alvleesklier in de zorg?  Verder wil ik graag, op basis van de feedback die uit de projecten en studies komen, de Inreda AP gebruiksvriendelijker maken. En ik hoop dat we dan de (hopelijk positieve) gezondheidseffecten kunnen meten en zien op de langere termijn, waarbij mijn team dan zorgt voor de coördinatie van deze onderzoeken, niet zozeer voor de metingen zelf.