Nieuwsbrief editie nr. 2 – juni/juli 2021

1 juli 2021 – De Inreda AP, een levende legende

Beste lezer,

Welkom bij de tweede nieuwsbrief van 2021.

We hebben een leuk nieuwtje: er is vanuit 2 musea belangstelling om de kunstmatige alvleesklier ten toon te stellen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk en een hele eer. Lees hier meer over bij ‘De Inreda AP in musea’.

Verder willen we graag iets vertellen over het eerste project in de markt dat wij uitvoeren met zorgverzekeraar Menzis en ziekenhuizen in midden en oost Nederland. Er is inmiddels een groep die de AP een paar maanden gebruikt en we hebben deze periode geëvalueerd. Kijk hiervoor bij ‘De eerste maanden AP behandeling’.

Ook dit jaar organiseert de familie Engeltjes een sponsorfietstocht met als doel het beschikbaar maken van een AP voor kinderen. Op zaterdag 4 september a.s. wordt er weer gefietst over de Veluwe. Lees verder bij ‘Fietstocht tegen diabetes bij kinderen’.

Tot slot wordt een van onze collega’s weer in de schijnwerpers gezet en zal je iets over zichzelf vertellen. Deze keer is dat degene die zich bezighoudt met het opstarten van de patiënten bij de AP-behandeling. Dit vind je onder het laatste item ‘Collega in de kijker’.

Veel leesplezier!

Team Inreda

De Inreda AP in musea

Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden heeft ons gevraagd om een Inreda AP aan het museum te schenken, zodat die in de vaste collectie kan worden opgenomen. Boerhaave is een nationaal wetenschapsmuseum. De collecties van Rijksmuseum Boerhaave weerspiegelen vijf eeuwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland en laten zien waar het in de wetenschap om draait: nieuwsgierigheid, lef, creativiteit en doorzettingsvermogen. Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek en innovatie toont, en een intensieve samenwerking met kopstukken uit de wetenschap van vandaag, biedt Rijksmuseum Boerhaave bezoekers van alle leeftijden een intrigerende kijk in de wereld van wetenschap. Binnen dat kader vindt het museum dat een innovatie als de kunstmatige alvleesklier in deze collectie thuishoort. Het museum is dan ook zeer vereerd en men vindt het heel mooi dat de Inreda AP naast medische uitvindingen als de kunstnier komt te staan.

Nu de musea weer open zijn zal 3 juli a.s. Robin Koops zijn eerstgedragen exemplaar van de Inreda AP overhandigen aan aan directeur Amito Haarhuis. Deze AP zal tot 21 oktober in een tentoonstelling te zien zijn, waarna het apparaat in de vaste collectie komt.

Neem een kijkje en ontdek de wereld van wetenschap en geneeskunde: www.rijksmuseumboerhaave.nl

Techniek museum Hengelo

Aan Oyfo Techniekmuseum in Hengelo hebben we inmiddels een paar prototypes van de Inreda AP in bruikleen gegeven. Die zullen worden getoond in een expositie vanaf september.

In het verleden is de stichting Industriële Archeologie van Oald Hengel begonnen met het verzamelen en exposeren van technische objecten, afkomstig van bedrijven uit Hengelo en omstreken. Het museum stelt zich ten doel om de historische en technische ontwikkeling van de Twentse industrie voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Kijk voor meer informatie over het museum op de website: www.oyfo.nl/Techniekmuseum

De eerste maanden AP-behandeling

Evaluatie

Het eerste project van de Inreda AP in de markt is eind vorig jaar van start gegaan en inmiddels zijn er 23 mensen die hun diabetesbehandeling met de Inreda AP hebben. Samen met Menzis en zes ziekenhuizen in het midden en oosten van het land begeleiden wij deze mensen bij hun eerste ervaringen met een volledig andere manier van diabetes behandelen. Voor ons als leverancier van het apparaat, maar ook voor de behandelaar en de zorgverzekeraar is het belangrijk om te kijken of we het doel waarvoor we deze samenwerking zijn aangegaan, bereiken. Dit doel is te kijken naar het gebruik van de Inreda AP door een grotere groep mensen over een langere tijd. Vragen als: wat is het effect van de Inreda AP over een langere tijd bij grotere aantallen patiënten?, wat betekent het gebruik van de Inreda AP voor de patiënt? en hoe ervaart het ziekenhuis deze nieuwe diabetesbehandeling? proberen wij te beantwoorden. Daarom zijn we vanaf eind vorig jaar eerst gestart met een kleine groep mensen, zodat wij nu, een aantal maanden na de opstart,  de eerste bevindingen konden evalueren. Het idee daarachter is dat we, indien nodig, de uitkomsten van deze evaluatie kunnen meenemen om het apparaat, de training en onze service verder te optimaliseren.

Op medisch vlak hebben wij ook ervaringen opgedaan, maar op dit moment is het nog te vroeg om hieraan conclusies te verbinden. Wij gaan de observaties verder onderzoeken in een vervolgonderzoek van dit project met 75 mensen.

Persoonlijke ervaringen

Wij vinden het heel belangrijk om te horen wat de mensen zelf ervaren en wat ze vinden. De mensen zijn degenen voor wie wij het doen. Wij kunnen veel leren van hun ervaringen en hun ideeën. Hier zijn vragen als: hoe ervaar je de behandeling met de AP? wat doet het met je? hoe gaat het me je? van belang. Wij hebben een paar mensen geïnterviewd en hen zelf deze vragen gesteld. Hiervan is een korte video gemaakt.

https://youtu.be/Dv3QsozsgzM

Op medisch vlak hebben wij ook ervaringen opgedaan, maar op dit moment is het nog te vroeg om hieraan conclusies te verbinden. Wij gaan de observaties verder onderzoeken in een vervolgonderzoek van dit project met 75 mensen.

Ervaringen in de ziekenhuizen

Wij hebben geëvalueerd met de deelnemende ziekenhuizen over hoe de samenwerking met Inreda in dit project verloopt en over de ervaringen die zij opdoen met de AP-behandeling. Hieruit komt onder andere naar voren dat het goed is om jezelf de vraag te stellen wat de meerwaarde van de AP voor je zou kunnen zijn ten opzichte van de  “oude” behandeling. Dat kan bijvoorbeeld ‘meer rust in je hoofd’ zijn, maar ook een ‘betere balans in je glucosewaarden’. Als je van tevoren met je arts bespreekt wat de AP-behandeling je zou kunnen opleveren, kun je heel gemotiveerd en doelgericht erin stappen.

Het is gebleken dat het voor de arts belangrijk is om de verwachtingen van de patiënt voorafgaand aan het gebruik van de AP, goed te bespreken. Als de patiënt met enthousiasme, maar ook een enigszins realistische beeld, met de AP start, dan lijkt de behandeling een goede kans van slagen te hebben.

Ook komt naar voren dat een intensieve ondersteuning van de patiënt tijdens het eerste gebruik (met name het trainen en coachen door Inreda) heel belangrijk is. Patiënten hebben behoefte om vragen te kunnen stellen, praktische vragen, maar ook bevestigende en verdiepende vragen. Wij willen hen daarin graag snel en adequaat ondersteunen.

Verder zijn er enkele technische verbeterpunten, die wij zo snel mogelijk gaan oppakken.

Kortom, een mooie start met een aantal tips voor verbeteringen die wij zullen opvolgen en waarmee we onze service kunnen verbeteren. Het enthousiasme voor de AP is groot, zowel bij de patiënten als in de ziekenhuizen. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

Fietstocht tegen diabetes bij kinderen

De familie Engeltjes organiseert voor het derde jaar op rij een sponsorfietstocht waarbij het de bedoeling is om (weer) geld in te zamelen voor het beschikbaar maken van een AP voor kinderen.

Op zaterdag 4 september a.s. kunnen er weer drie verschillende routes over de Veluwe gereden worden: een sportieve tocht (135 km), een mountainbike route (55 km) en een recreatieve tocht (55 km). Voorgaande jaren hebben veel mensen enthousiast meegefietst.

Doel

De AP voor jongeren en kinderen een stap dichter bij brengen. Het doel waar Fiets tegen diabetes zich dit jaar, net als in 2020, voor wil inzetten. De stichting is er dan ook van overtuigd dat de  kunstmatige alvleesklier veel zorgen kan wegnemen voor jongeren en kinderen en ook voor hun ouders. Lees meer hierover in hun blog via www.fietstegendiabetes.nl/blog

Reserveer 4 september alvast in uw agenda en ga voor inschrijving naar de website van de organisatie: www.fietstegendiabetes.nl/de-tochten-van-fiets-tegen-diabetes

Kom ook in beweging en fiets mee!

Collega in de kijker

Wie ben je?

Ik ben Lyan Vlaskamp en ben 26 jaar. Voordat ik bij Inreda begon heb ik Technische Geneeskunde gestudeerd aan Universiteit Twente in Enschede. Na de beginjaren van mijn studie te hebben doorgebracht in Enschede, heb ik op verscheidende plekken in het land gewoond om mijn stages voor mijn studie te volbrengen. Tegenwoordig woon ik in Veenendaal met mijn vriend Robin, maar ik rij al 1,5 jaar elke dag met veel plezier weer naar het oosten van het land om bij Inreda te werken!

Wat doe je?

Ik maak bij Inreda deel uit van de medische afdeling. Enerzijds voer ik hier verschillende studies uit om de Inreda AP verder te optimaliseren. Denk hierbij aan het testen van nieuwe sensoren, nieuwe soorten insuline/glucagon, maar ook het uitbreiden van de doelgroep voor de Inreda AP. Anderzijds houd ik me bezig met de gebruikers van de Inreda AP die zijn gestart met de Inreda AP behandeling. Ik houd hen de eerste 2 maanden nauwlettend in de gaten. Wij beoordelen of we tevreden zijn met de instellingen van het apparaat en of de behandeling de gewenste resultaten laat zien. Hierbij hebben we nauw contact met de artsen om de optimale zorg voor elke gebruiker te leveren.

Wat is je passie?

Mijn passie is om nieuwe medische technieken bij de mens te brengen. De laatste jaren zijn er medische ontwikkelen in overvloed, maar slechts weinig hiervan bereiken écht de patiënt. Hier sla ik graag een brug en wil ik de technische en medische wereld verbinden.
En hoe mooi is het om deze passie bij Inreda tot zijn recht te laten komen; een onwijs hecht team met allemaal hetzelfde doel voor ogen; de diabetespatiënt weer een ‘normaal’ leven te kunnen laten leiden. Om dit doel te realiseren laat ik artsen graag zien waar ons apparaat voor staat en wat dit kan betekenen voor de patiënt. Daarnaast houd ik ook een kritische blik op de Inreda AP zodat we het apparaat verder kunnen ontwikkelen en dus optimaal kunnen laten functioneren.

Wat doe je in je vrijetijd?

Vanaf jongs af aan ben ik een echte handbalfanaat, dit doe ik dan ook nog altijd met veel plezier. Daarnaast houd ik er ook van om een rondje te wielrennen. Hier op de Veluwe zijn de routes prachtig! Naast het sporten houd ik van lekker koken, ik draai mijn handen er dan ook niet voor om een diner met meerdere gangen op tafel te zetten. Tot slot vind ik het ook leuk om lekker te borrelen en spelletjes te spelen met vrienden.

Hoe ben je bij Inreda gekomen?

Vanuit mijn studie Technische Geneeskunde loop je twee jaar lang verschillende stages. Ik wilde graag naast alle stages in de ziekenhuizen ook een stage in het bedrijf lopen. Grappig detail: ik ging hier in met de insteek om een mogelijke functie in een bedrijf later uit te sluiten. Ik dacht, dat bedrijfsleven past niet zo bij mij. Dat liep dus even anders dan gedacht! Ik voelde me namelijk helemaal thuis bij Inreda. De gezamenlijke passie, de nuchterheid en voor mij persoonlijk de diversiteit in werkzaamheden trokken mij al gauw over de streep: na mijn afstudeerstage in Utrecht ben ik heel snel met veel plezier teruggekeerd naar Inreda!

Heb je nog een leuk, gek of merkwaardig voorval meegemaakt in je werk? Vertel.

Het moment dat een gebruiker daadwerkelijk start met de Inreda AP behandeling blijf ik erg bijzonder vinden. Na 2 intensieve trainingsdagen breekt op dag 2 écht het moment aan dat de regeling van het apparaat aan gaat en de oude behandeling overboord kan. Dit is toch vaak wel een emotioneel moment dat ook mij persoonlijk raakt. Alle gebruikers hebben vele jaren hun diabetes zo goed mogelijk proberen te managen, maar vaak bleef dit lastig en uitdagend. Het moment dat de Inreda AP daadwerkelijk aan gaat, voelt als een stukje bevrijding, verlossing en hoop op een nieuw leven. Dit moment gun ik echt élke diabetespatiënt.

Wat doe je over 5 jaar? Wat wil je dan hebben bereikt?

Ik hoop dat over 5 jaar nog veel meer mensen van de Inreda AP gebruik mogen maken. Niet alleen volwassenen met type 1 diabetes, maar ook kinderen. Hen kunnen we wellicht nog wel veel meer vrijheid geven. Daarnaast hoop ik dat we het apparaat nog verder kunnen ontwikkelen zodat het een stuk gebruiksvriendelijker wordt.