Nieuwsbrief editie nr. 1 – Maart/April 2021

2 april 2021 – Inreda belicht studies met de AP

Beste lezer,

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van 2021. In deze eerste nieuwsbrief willen wij u graag iets vertellen over de onderzoeken die wij hebben gedaan. Deze studies zijn inmiddels afgerond, maar wij staan niet stil en ontwikkelen de AP door. Wij zullen dus steeds weer nieuwe studies uitvoeren voor uiteenlopende doeleinden. Immer ernaar strevend om de kunstalvleesklier beschikbaar te maken voor alle mensen (en kinderen) die het nodig hebben, en het apparaat steeds verder optimaliseren en finetunen.

Begin dit jaar zijn de resultaten van de APPEL5 (CE Studie) gepubliceerd. Hiermee is de studie helemaal afgesloten. Lees meer over de bevindingen van dit onderzoek, het doel en de conclusie bij Publicatie resultaten APPEL 5 studie.

Verder hebben wij in het laatste kwartaal van 2020 meegewerkt aan een onderzoek dat Amsterdam UMC heeft uitgevoerd. In deze pilot studie hebben mensen, die diabetes hebben gekregen omdat hun alvleesklier is verwijderd (diabetes type 3), de Inreda AP gebruikt. Hoewel de definitieve resultaten nog niet bekend zijn, willen we toch alvast iets vertellen over deze studie. Ga hiervoor naar Studie APPEL 5+ met diabetes type 3 patiënten.

Tot slot wordt een van onze collega’s weer in de schijnwerpers gezet en zal iets over zichzelf vertellen. Naast klinische studies doen wij ook onderzoek naar een ergonomisch en handzamer ontwerp van de AP voor onder andere meer gebruiksgemak. Onze Collega in de Kijker vertelt hier meer over. Dit vind je onder het laatste item.

Veel leesplezier!

Team Inreda

Publicatie resultaten APPEL 5 studie

Begin januari van dit jaar heeft Diabetes Care (medisch wetenschappelijk tijdschrift dat wordt gepubliceerd door de American Diabetes Association) de studieresultaten van de APPEL 5 (CE) studie gepubliceerd:

Titel: Fully Closed Loop Glucose Control With a Bihormonal Artificial Pancreas in Adults With Type 1 Diabetes: An Outpatient, Randomized, Crossover Trial
Auteurs: Helga Blauw, A. Joannet Onvlee, Michel Klaassen, Arianne C. van Bon, and J. Hans DeVries (Amsterdam UMC locatie AMC, Inreda Diabetic, Rijnstate ziekenhuis)

Doel

Het doel van de studie was om de werking en veiligheid van een bi-hormonale (insuline en glucagon) kunstmatige alvleesklier (Artificial Pancreas) bij volwassenen met diabetes type 1 aan te tonen. In deze gerandomiseerde(1), crossover(2) studie in de thuissituatie werd gedurende 2 weken een volledig closed-loop glucoseregulatie (AP behandeling) vergeleken met 2 weken open-loop controle (de normale insulinepompbehandeling van de patiënt met een glucosesensor als ze die hadden).

Deze studie was nog nodig om CE goedkeuring te kunnen krijgen. Nadat we de gehele studie hadden afgerond, hebben we alle data samengevoegd en geanalyseerd. Daarna hebben we deze resultaten gerapporteerd naar de keuringsinstantie, die heeft beoordeeld of de AP aan de Europese richtlijnen voor de CE markering voldoet. Zoals u uit nieuwsbrieven van 2020 weet, hebben we het CE certificaat in februari 2020 ontvangen uit handen van Dekra. Na deze officiële toekenning, zijn onze collega’s en partners daarna bezig geweest om de resultaten te beschrijven in het wetenschappelijke artikel, zoals hierboven genoemd.

Uitvoering

In totaal werden 23 patiënten meegenomen in de analyse. Met de AP was de gemiddelde time in range 86.6% terwijl deze 53.9% was tijdens de controle periode. De AP heeft, behalve voor een patiënt, voor alle deelnemers een forse verbetering opgeleverd in de time in range. Omdat de AP continu de bloedglucose meet en daarop regelt, wordt er veel vaker insuline op maat gedoseerd waardoor de uiteindelijke time in range hoger uitkomt dan wanneer er slechts op specifieke tijdstippen een insuline bolus word gegeven. Met name gedurende de nacht (tussen 0:00 en 7:00) was de AP erg goed in staat om de bloedglucose te regelen: een gemiddelde time in range van 97.1% tegenover 48.1% tijdens de controle periode.

Conclusie

In vergelijking met een insulinepompbehandeling geeft de bi-hormonale kunstmatige alvleesklier een significante verbetering in de glucoseregulatie, zonder aankondigingen van maaltijden of lichaamsbeweging, en was de behandeling veilig bij volwassen mensen met diabetes type 1.

(1) Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep is een type wetenschappelijk onderzoek in de biowetenschappen, vooral in de geneeskunde, waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling (‘interventie’) werkzaam of zinvol is.
(2) In een crossover studie worden de onderzochte personen verdeeld in twee groepen. De eerste groep krijgt eerst behandeling A en vervolgens behandeling B, terwijl de tweede groep in omgekeerde volgorde wordt behandeld.

Studie APPEL 5+ met diabetes type 3 patiënten

In deze pilot studie van het Amsterdam UMC hebben personen die diabetes hebben gekregen omdat hun alvleesklier is verwijderd, de Inreda AP gebruikt. De feasibility studie (haalbaarheidsstudie, red.) heeft plaatsgevonden in september vorig jaar en de hoofdstudie (de closed loop periode) in oktober en november. De gehele studie is op 13 november 2020 afgerond.

Tijdens de feasibility studie hebben twee deelnemers de Inreda AP gedurende vijf dagen gebruikt en dit is heel goed verlopen. De feasibility periode had onder andere als doel om te onderzoeken hoe de procedures voor de studie verbeterd kunnen worden. Daarna is de hoofdstudie gestart waarin twaalf deelnemers de Inreda AP hebben gebruikt in de zogenaamde closed loop periode. Voor of na de closed loop periode hebben de deelnemers het controle deel van de studie uitgevoerd, waarbij ze gevolgd werden tijdens hun eigen behandeling. De closed loop periode van de hoofdstudie is succesvol afgerond door tien studiedeelnemers. De reacties van de deelnemers waren wisselend : de deelnemers waren erg enthousiast over verbeteringen in de glucoseregeling, maar er waren ook deelnemers die het gebruik van de AP meer werk dan verwacht vonden. De voorlopige resultaten geven een positief beeld; de data worden nu nog verder geanalyseerd.

Collega in de kijker

Wie ben je?

Ik ben Mickael Boulay. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven, in de richting Man & Well-being. Na mijn studie heb ik bij Waag Society gewerkt in Amsterdam. Ik was verbonden aan het Creative Care Lab, dat zich bezighoudt met projecten die voornamelijk gericht zijn op zorggebied, zoals low-cost beenprothese’s en een nieuwe interface voor de AP van Inreda. Vanuit dit project ben ik later eerst parttime en daarna fulltime bij Inreda gaan werken.

Wat doe je?

Bij Inreda ben ik nu verantwoordelijk voor de afdeling Design. Deze relatief nieuwe afdeling ondersteunt Inreda op het gebied van design en klantervaring om te zorgen voor een geweldige en consistente Inreda customer journey (dat is het hele traject van een klant: van ‘nog geen klant zijn’ tot ‘de AP dagelijks gebruiken’). Bij ons is user-centered design het motto: de mens staat centraal en dat wordt toegepast op alle fronten. Dus, natuurlijk, ingezet voor het ontwerp of de gebruiksvriendelijkheid van de kunstmatige alvleesklier, maar ook voor de bijbehorende services, trainingsmateriaal, drukwerk, website en andere digitale omgevingen, etc. Daarnaast verkennen wij, binnen verschillende projecten (vaak in samenwerking met externe partners), toekomstige mogelijkheden om het gebruik van de AP en de klantervaring verder te verbeteren.

Wat is je passie?

De mens. De mens is het uitgangspunt, de basis. Het geeft mij veel energie om mensen (zoals klanten en zorgprofessionals in het geval van de AP) voortdurend te blijven betrekken in het proces om innovaties op een menselijke manier vorm te geven en toe te passen. Dit is cruciaal, vooral wanneer het over een innovatie zoals de AP gaat, die een nieuwe aanpak is qua diabetesbehandeling en relatie mens-apparaat. We focussen ons altijd eerst op de ervaring van de mensen en gebruiken onze creativiteit om deze ervaring te vertalen naar producten en services.

Als het over ware innovatie gaat, is er altijd een soort ‘spanningsveld’ tussen wat mensen verwachten (op basis van wat zij zelf kennen) en wat mensen gaan ervaren in de toekomst. Dus we nemen mensen mee in het proces: interviewen, elkaar begrijpen, creatieve scenario’s bedenken en bespreken, en demo’s en prototypen maken om die mogelijke toekomst te laten zien en ervaren. Met het doel om feedback daarop te krijgen en naar het beste eindresultaat te streven.

Wat doe je in je vrijetijd?

Ik doe graag veel creatieve dingen samen met mijn kinderen, zoals gekke dingen uit Lego bouwen. Verder ga ik graag mountainbiken in het bos. Soms ga ik alleen, maar ook steeds vaker samen met mijn zoon (dat noemen we dan een ‘expeditie’, met broodjes en alles!).

Hoe ben je bij Inreda gekomen?

Ik ben bij Inreda begonnen vanuit mijn vorige werk bij Waag Society. In 2013 zag ik daar met mijn collega’s op televisie een man die vertelde dat hij ‘gewoon’ een kunstmatige alvleesklier gebouwd had. Dit was Robin Koops, aan tafel bij De Wereld Draait Door. Het leek ons leuk om met hem in gesprek te gaan en daar iets aan bij te dragen. We hebben hem gebeld en met hem afgesproken om aan de user interface van de kunstalvleesklier te werken. Om dat te kunnen doen en het toen nog kleine team te versterken, ging ik destijds 1 of 2 dagen in de week vanuit Amsterdam naar Inreda in Goor. Later ben ik fulltime overgestapt om zelf nog meer te kunnen bijdragen aan deze innovatieve uitdaging!

Heb je nog een leuk, gek of merkwaardig voorval meegemaakt in je werk? Vertel.

Na het werk van de laatste jaren op de AP, wordt deze nu ingezet als nieuwe behandeling in samenwerking met een aantal ziekenhuizen en een zorgverzekeraar. De AP wordt nu, ‘as we speak’, gebruikt door mensen in het dagelijks leven. Als ik hierop terugkijk hebben we veel gedaan, en als ik kijk naar te toekomst: we willen nog meer bereiken en het apparaat beschikbaar stellen voor nog meer mensen! Dit is wat mij (en ik denk iedereen bij Inreda) drijft om iedere dag vol energie aan de slag te gaan en het beste te doen om nog een stap verder te komen!

Wat doe je over 5 jaar? Wat wil je dan hebben bereikt?

Zoals gezegd, willen we nog veel meer gaan doen! Ik wil steeds meer op veel design-gerelateerde vlakken stappen gaan zetten. Denk aan de draagbaarheid en ergonomie van het apparaat, de gebruikersvriendelijkheid (voor nieuwe doelgroepen, zoals kinderen en hun ouders), maar ook wat betreft de huidige en toekomstige services en tools rondom de AP. Deze worden ook met dezelfde mindset als de AP geïmplementeerd. Naast de werking van de AP als behandeling, zullen al deze aspecten steeds belangrijker worden door de rol die zij spelen in de beleving van de klant.

Ik kijk vanuit mijn expertise en achtergrond en zie dat Inreda zelf een bijzonder imago heeft. Mensen zijn heel enthousiast over de AP, maar ook over Inreda als bedrijf. Ik wil graag eraan bijdragen dat wij, terwijl wij groeien als bedrijf, onze unieke kenmerken behouden en misschien zelfs verder uitdiepen. Ik verwacht dat we in de toekomst, met behulp van de ervaringen van onze klanten en onze drive om het beste te presteren, een duurzame relatie met onze klanten (en natuurlijk alle betrokkenen zoals de zorgprofessionals) gaan opbouwen. Met het doel om uiteindelijk continu de beste zorg en beleving samen te realiseren.