Nieuwsbrief editie nr. 1 – Maart/April 2020

3 april 2020 – De wereld draait door

Beste lezer,

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van 2020!

Tussen het maken van deze nieuwsbrief en het uitgeven ervan hebben wij allemaal een hele zorgelijke en misschien verdrietige periode doorgemaakt vanwege het coronavirus. Aan huis gekluisterd en wellicht zelfs ook afgezonderd van de buitenwereld, doet het misschien vreemd aan om met de “gewone” dingen verder te gaan. Toch geeft ons dat ook houvast en zekerheid, en vertrouwen om ook naar de toekomst te kijken. Dat willen wij ook blijven doen en daarom sturen wij u nu toch graag een “gewone” nieuwsbrief, met hierin ook bijzondere dingen.

Het nieuwe jaar is alweer een stukje gevorderd, en wij zelf ook. Een nieuwe lente komt, met nieuwe uitdagingen en nieuwe mijlpalen. Met als eerste de CE. De resultaten van de CE-studie zijn inmiddels gepubliceerd en het CE-certificaat is aan ons uitgereikt. Lees meer hierover bij CE. De groep Fiets tegen Diabetes die al eerder fietsacties ten behoeve van de kunstalvleesklier georganiseerde, heeft dit jaar nieuwe acties op touw gezet met dit jaar als doel om geld in te zamelen voor het verder ontwikkelen van een Inreda AP® voor kinderen.

Lees meer bij Fiets mee voor de Inreda AP® voor kinderen. Zo’n AP voor kinderen beschikbaar maken vinden wij heel belangrijk. Juist voor kinderen (kleine kinderen, maar zeker ook tieners) is het lastig om met hun diabetes om te gaan, vaak met alle ellende van dien. En daarom zou het zo mooi zijn als zij met de AP weer onbezorgd kind kunnen zijn. Lees meer over de Inreda AP® bij Een Inreda AP voor kinderen.

Zo’n AP voor kinderen beschikbaar maken vinden wij heel belangrijk. Juist voor kinderen (kleine kinderen, maar zeker ook tieners) is het lastig om met hun diabetes om te gaan, vaak met alle ellende van dien. En daarom zou het zo mooi zijn als zij met de AP weer onbezorgd kind kunnen zijn. Lees meer over deze kunstalvleesklier bij Een Inreda AP voor kinderen.

Tot slot wordt een van onze collega’s weer in de schijnwerpers gezet en zal je kort iets over zichzelf vertellen. Deze keer is dat degene die zich bezighoudt met alles wat met kwaliteit en veiligheid te maken heeft. Dit vind je onder het laatste item: Collega in de kijker.

Veel leesplezier!

Team Inreda

CE

De CE certificering is de wettelijke goedkeuring die nodig is om een nieuw medisch hulpmiddel in de Europese Unie te mogen introduceren. Om de Inreda AP® te ontwikkelen en op de EU-markt te mogen brengen, hebben wij twee certificaten nodig: het ISO 13485 certificaat voor Inreda Diabetic als bedrijf en het CE certificaat voor de kunstalvleesklier als medisch hulpmiddel. In 2016 zijn wij als bedrijf officieel ISO 13485 gecertificeerd. Dit betekent dat wij geautoriseerd zijn om een bi-hormonaal closed loop systeem te ontwikkelen en produceren.


Er is daarna heel veel werk verzet om de Inreda AP® verder te ontwikkelen en te testen tot een technisch goed en veilig product dat doet wat het moet doen. Ook hebben wij het apparaat vorig jaar nog een keer klinisch getest in de CE-studie. De resultaten van deze studie zijn hier online te lezen in een free access abstract.

Tijdens het ATTD (Advanced Technologies & Treatment for Diabetes) congres in februari jl. zijn de – positieve – resultaten van de CE-studie door onze collega Helga Blauw gepresenteerd.

Dit alles heeft ertoe geleid dat wij op 6 maart jl. uit handen van DEKRA het CE-certificaat hebben mogen ontvangen. Na 15 jaar ontwikkelen, onderzoeken en testen zijn wij nu officieel bevoegd om de Inreda AP® op de markt te brengen. Wij hebben dit met alle medewerkers gevierd op ons kantoor in Goor.

Met de CE in handen gaan wij na de komende zomer met een aantal projecten starten. Hieraan kunnen in eerste instantie nog maar kleine groepen mensen deelnemen. Als je je bij ons hebt aangemeld via het aanmeldformulier op onze website én jouw ziekenhuis doet mee aan een project, dan zullen wij contact met jou opnemen.


Wij zijn erg blij en trots dat wij als team deze belangrijke stap hebben kunnen maken en als eerste bedrijf wereldwijd een bi-hormonale closed loop systeem in de markt mogen zetten. Dit betekent dat we weer een stapje dichterbij ons doel komen: de AP bij de mensen thuis brengen. Ook vinden wij het fantastisch dat wij zoveel steun en waardering krijgen. Wij gaan door en houden je op de hoogte van onze volgende stappen.

Fiets mee voor de Inreda AP® voor kinderen

De familie Engeltjes, oprichter en organisator van de Stichting Fiets tegen Diabetes, wil ons graag blijven steunen en heeft daarom voor 2020 alweer nieuwe fiets- én sponsoracties op touw gezet. De acties van dit jaar staan in het teken van een AP voor kinderen met diabetes. De eerste, de Elfstedenfietstocht, is gereden op 2 februari jl. waarbij voor €917 bij elkaar is getrapt. Geweldig!

De tweede tocht is de inmiddels jaarlijks te noemen fietstocht voor iedereen die in beweging wil komen voor de Inreda AP®. Op zaterdag 27 juni a.s. kun je meefietsen en meehelpen om de AP voor kinderen te realiseren. Er zijn drie tochten waaruit je kunt kiezen: een sportieve tocht van 130 km, een mountainbiketocht van 50 km en een recreatieve tocht van 50 km. Het is maar net wat bij je past. Ga naar Fietstegendiabetes.nl en meld je aan. Ook als je niet kunt of wilt fietsen kun je meehelpen. Kijk dan verder onder Doneer of Start je eigen (inzamelings)actie, en kom in actie. Hoe meer er wordt bijeen gehaald, hoe sneller de AP voor kinderen gerealiseerd kan worden. Alvast heel veel dank voor je inzet!

Een Inreda AP voor kinderen

Wij hebben ons eerst gefocust op het maken van een AP voor volwassenen en hebben de CE goedkeuring nu dan ook voor volwassen mensen met type 1 diabetes gekregen. Maar wij vinden het ook heel belangrijk om het apparaat voor kinderen beschikbaar te maken. Wij zijn dan ook al bezig met het ontwerpen van een AP voor kinderen waarbij het apparaat sterk verkleind zal zijn en met een voor kinderen geschikt display en interface. Nu wij zijn gecertificeerd voor een AP voor volwassenen, zijn wij van plan om te gaan testen met kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast is het nodig om het gebruiksgemak van het apparaat verder te testen. Hiervoor vinden wij het belangrijk om de input van de gebruikers zelf, de kinderen in dit geval, mee te nemen bij bedenken van een goed ontwerp. Dat kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een enquête of interview zijn.

Als je kind wil meedoen aan een van deze onderzoeksprojecten, dan is het van belang dat hij/ zij bij ons is aangemeld met het aanmeldformulier op onze website. Mocht je dochter of zoon worden geselecteerd, dan nemen wij contact met je op. Natuurlijk houden wij je ook op de hoogte via onze nieuwsbrief, website en social media.

Collega in de kijker

Wie ben je?

Ik ben Eddy Hoekstra en ik woon in Enschede. Samen met mijn vrouw heb ik twee dochters. Destijds ben ik voor mijn studie Werktuigbouw en daarna Bedrijfskunde  naar Enschede gekomen. Voordat ik bij Inreda kwam heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt die zich bezighielden met de productie van precisie metaalonderdelen en nauwkeurige assemblage. Ik heb verschillende functies gehad, maar kwaliteit is altijd wel de rode draad geweest. Het is een breed en veelzijdig vakgebied waarin je met veel verschillende mensen mag samenwerken en oplossingen moet bedenken en dat past goed bij mij.

Wat doe je?

Bij Inreda ben ik eindverantwoordelijk voor Kwaliteit. Zorgen dat we veilige en goedwerkende producten leveren die voldoen aan medische wetgeving staat daarbij voorop. Daarvoor moeten we processen en procedures inrichten, risico’s beheersen, leren van dingen die niet goed zijn gegaan, en onze werkwijzen toetsen aan geldende wetgeving. Ik heb de aanvraag bij de Dekra voor de CE certificering begeleid en nu dat we het certificaat ook ontvangen hebben, zie ik erop toe dat het AP systeem blijft voldoen aan de CE-eisen.

Wat is je passie?

In mijn werk vind ik het leuk om samen met anderen mooie resultaten neer te zetten. Dat je kunt zeggen: dit hebben we met elkaar bereikt. Samen een organisatie opzetten om het leven van veel mensen te verbeteren, dat is toch prachtig! Het is serieus werk, maar gelukkig kunnen we dat ook doen met de nodige humor en plezier.

Wat doe je in je vrijetijd?

De laatste jaren ben ik steeds meer gaan mountainbiken. Ik houd ervan om lekker buiten in de natuur te zijn, een beetje avontuurlijk, lekker door de blubber. Vroeger speelde ik basgitaar in diverse bands.  Nu speel ik thuis piano en volg weer pianolessen. Muziek luisteren en spelen vind ik erg ontspannend.

Hoe ben je bij Inreda gekomen?

Ik heb Robin leren kennen toen onze partners al studievriendinnen waren. In het verleden heb ik al eens een opdracht voor hem gedaan voor CE markering van een machine die hij aan het bouwen was. Ongeveer 7 jaar geleden ben ik bij Inreda gekomen voor 1 dagdeel per week, voor het opzetten van het kwaliteitssysteem. Per 1 januari van dit jaar werk ik hier fulltime.

Heb je nog een leuk, gek of merkwaardig voorval meegemaakt in je werk? Vertel.

We moesten vorig jaar vóór 1 mei de technical file inleveren voor de aanvraag van de CE certificering. Op de laatste dag hebben we met een klein team tot vier uur ’s nachts doorgewerkt en zijn we er met elkaar helemaal voor gegaan. De volgende ochtend hebben we met dikke rode ogen, maar wel op tijd, de CE aanvraag ingediend bij de Dekra. Dat was een bijzondere ervaring, zeker omdat we 10 maanden later ook het CE certificaat in ontvangst mochten nemen.

Wat doe je over 5 jaar? Wat wil je dan hebben bereikt?

Wat wil je dan hebben bereikt? Vanuit Inreda gezien hoop ik  dat er dan zoveel mogelijk patiënten baat hebben bij ons AP systeem. En dat we dan een mooie en stabiele organisatie hebben opgebouwd waar met plezier wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het AP systeem.  Dat is onze missie en ik vind het mooi om daar mijn steentje aan bij te dragen.