Nieuwsbrief editie nr. 3 – september 2021

27 september 2021 – Inreda: groeiend en bloeiend 

Beste lezer,

Welkom bij de derde nieuwsbrief van 2021.

Net aan het begin van de zomervakantie, kwam er mooi nieuws naar buiten: Zorginstituut Nederland en ZonMw hebben bekendgemaakt dat ze bijna € 10 miljoen beschikbaar stellen voor onderzoek met de AP® van Inreda Diabetic. We vertellen hier meer over in het eerste item.

Net na de zomervakantie, begin september, heeft de Stichting Fietstegendiabetes een mooie sponsorfietstocht georganiseerd en de uitkomst is verbluffend. Benieuwd wat deze dag heeft opgeleverd? Kijk verder bij het tweede item. 

In diezelfde tijd is Inreda van start gegaan met een tweede project met de AP® in de praktijk.  Met welke ziekenhuizen en welke zorgverzekeraar lees je in het derde item. 

Tot slot wordt een van onze collega’s weer in de schijnwerpers gezet en zal je iets over zichzelf vertellen. Deze keer is dat degene die zich bezighoudt met de voorbereiding op de AP® behandeling.

Dit vind je onder het laatste item: Collega in de kijker.

Veel leesplezier!

Team Inreda

Veelbelovende zorg

Op 13 juli jl. hebben het Zorginstituut Nederland en ZonMw bekendgemaakt dat ze bijna € 10 miljoen beschikbaar stellen voor onderzoek met de AP®. Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet richting beschikbaarheid en vergoeding in het basispakket. 

Met een Veelbelovende zorg-subsidie van bijna € 10 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw, starten 12 Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van UMC Utrecht, wetenschappelijk onderzoek waaraan 240 volwassenen zullen meedoen. De studie moet antwoord geven op de vraag of de kunstalvleesklier (kosten) effectievere zorg is voor mensen die binnen de huidige mogelijkheden hun diabetes niet goed gereguleerd krijgen. Het Zorginstituut neemt op basis van de resultaten een standpunt in of de kunstalvleesklier in het basispakket thuishoort.

De daadwerkelijke implementatie start op 1 april 2022 in verschillende ziekenhuizen die door UMC Utrecht worden aangewezen. Naar verwachting zal in de loop van dit jaar door UMC Utrecht bekend worden gemaakt welke ziekenhuizen dat zijn. Het traject zal rond september 2024 formeel zijn afgerond. Dan wordt ook bekend of de AP® in de basisverzekering wordt opgenomen. 

Lees de bekendmaking van het Zorginstituut: hier

Achtergrondinformatie

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de gezondheidszorg. Samen met een aantal andere overheidsorganisaties zorgt het Zorginstituut ervoor dat de gezondheidszorg in Nederland van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is en blijft. Zorginstituut Nederland voert de Subsidieregeling veelbelovende zorg uit samen met ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is bevorderen dat veelbelovende zorg sneller via het basispakket beschikbaar komt voor patiënten. Dit gebeurt door het financieren van onderzoek dat de effectiviteit van een nieuwe zorgbehandeling aantoont, in vergelijking met de standaardbehandeling. Op basis van het wetenschappelijke bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen zes maanden een standpunt in of de onderzochte zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

Fiets tegen Diabetes dag

Op zaterdag 4 september jl. heeft de Stichting Fiets tegen diabetes een mooie sponsorfietstocht georganiseerd waarvan de opbrengst naar de ontwikkeling van de AP® voor kinderen gaat.

Er was weer een mooie tocht uitgezet op de Veluwe met bijna geheel nieuwe routes. Wat ook nieuw was, was dat kinderen tot 12 jaar ook konden fietsen. Daarvoor was er een speciale Kids4Diabetes Tour uitgezet. Verder was er natuurlijk weer een Recreatieve tocht (55 km),  een Sportieve tocht (135 km) en een Mountainbike tocht (55 km).

Onder de deelnemers van de diverse tochten waren ook diverse medewerkers van Inreda te vinden. Het einde van de dag werd feestelijk en “officieel” afgesloten met de bekendmaking van het sponsorbedrag: € 40.000! Dat is een fantastische bijdrage voor het verder ontwikkelen van een AP® voor kinderen. Stichting Fiets tegen Diabetes: super veel dank voor de organisatie en uitvoering van deze mooie fietsdag! Ook dank aan iedereen die heeft meegeholpen om deze dag mogelijk te maken en natuurlijk aan alle fietsers, klein en groot!

Tweede project met AP® 

In augustus is zorgverzekeraar CZ een samenwerking aangegaan met Inreda waarbij 25 volwassen diabetes type 1 patiënten uit vijf ziekenhuizen een AP™ behandeling krijgen. De eerste mensen die zijn gestart zijn in behandeling bij Zuyderland in Heerlen. Verder doen mee de ziekenhuizen Elkerliek (Helmond), Haga (Den Haag), Erasmus MC (Rotterdam) en Elizabeth Twee Steden (Tilburg). Eind 2021 zijn deze 25 mensen opgestart.

Het doel van deze samenwerking met CZ is dat wij kijken naar wat de gevolgen van de AP® zijn voor het zorgpad in de ziekenhuizen. Met andere woorden welke zorg kan worden overgenomen door het gebruik van de AP® en hoe de zorg er dan gaat uitzien.

Net als bij het project dat wij met Menzis uitvoeren, worden de CZ-verzekerde patiënten doorverwezen door de behandelend arts.

Tweede project met AP® 

In augustus is zorgverzekeraar CZ een samenwerking aangegaan met Inreda waarbij 25 volwassen diabetes type 1 patiënten uit vijf ziekenhuizen een AP™ behandeling krijgen. De eerste mensen die zijn gestart zijn in behandeling bij Zuyderland in Heerlen. Verder doen mee de ziekenhuizen Elkerliek (Helmond), Haga (Den Haag), Erasmus MC (Rotterdam) en Elizabeth Twee Steden (Tilburg). Eind 2021 zijn deze 25 mensen opgestart.

Het doel van deze samenwerking met CZ is dat wij kijken naar wat de gevolgen van de AP® zijn voor het zorgpad in de ziekenhuizen. Met andere woorden welke zorg kan worden overgenomen door het gebruik van de AP® en hoe de zorg er dan gaat uitzien.

Net als bij het project dat wij met Menzis uitvoeren, worden de CZ-verzekerde patiënten doorverwezen door de behandelend arts.

Collega in de kijker

Wie ben je?

Ik ben Aart Engeltjes, 62 jaar en woon in Elburg. Getrouwd met Driesje. Samen hebben we 5 kinderen (3 zoons en 2 dochters) en 7 kleinkinderen. Alle kinderen zijn de deur uit en volgen hun eigen weg, die bij elk heel verschillend is.

Als naar mijn beroep wordt gevraagd, dan zeg ik altijd meteen ‘verpleegkundige’. Daar ben ik trots op. Ik heb zowel in het algemeen ziekenhuis gewerkt als in de psychiatrie. Naast mijn werk als verpleegkundige heb ik Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en Utrecht. Zo rond mijn 40e heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. In Hilversum (Hollandsche Rading) heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van de opleiding voor Militair Verpleegkundigen en ook als docent het verpleegkundig onderwijs daar verzorgd. Mooi vond ik dat ik in het volwassen onderwijs zat voor zeer uiteenlopende leeftijdsgroepen. Ook heb ik meerdere studieboeken geschreven voor de verpleging en verzorging. Een mooie manier om je kennis en inzicht door te geven.

Wat doe je?

Toen ik ongeveer een jaar geleden begon bij Inreda, heb ik eerst gewerkt aan verder ontwikkelen van de trainingsprogramma’s en de e-learning. Vanaf het moment dat de eerste mensen de AP® behandeling krijgen, geef ik samen met collega’s de tweedaagse training. Daarnaast coach ik de cliënten de eerste weken na het starten met de behandeling. Het contact is dan overwegend telefonisch. Tijdens deze coachgesprekken bespreken we “hoe het gaat met de behandeling”,  “of het lukt met de uit te voeren handelingen”, “wat praktische dingen zijn waar ze vragen over hebben”, etc. Vaker is het eigenlijk luisteren, begrip tonen wanneer er teleurstellingen zijn en perspectief bespreken en/of complimenten geven voor wat goed gaat. Of juist aandacht vragen voor de successen en uitdagen grenzen te verleggen. Dit is soms echt nodig omdat mensen er toe neigen vooral de dingen te benoemen die nog niet goed gaan. Soms is het ook nodig om verwachtingen bij te stellen. Mensen hebben soms te veel hoop gevestigd op de AP® behandeling.  De AP® is mijns inziens nog geen technische genezing, wel een fantastische stap voorwaarts.

Wat is je passie?

Misschien mijn werk wel. Het is in ieder geval één van mijn passies. Hoe mooi is het om mensen te mogen begeleiden bij het zetten van nieuwe stappen in hun leven? Ze uit te dagen grenzen te verleggen? Alles wat ik vorige banen heb gedaan komt eigenlijk bij elkaar in het werk wat ik nu dagelijks mag doen voor Inreda en haar cliënten. Andere passies: mijn gezin, fietsen, muziek, vogels en fotografie. Ik fiets gemiddeld twee keer in de week. Als het kan stevige afstanden. Eigenlijk fiets ik altijd alleen, geen oortjes in, gewoon de omgeving beleven, vrijheid ervaren, lekker nadenken of gewoon even niet denken. Daar geniet ik van. Mijn favoriete muziek is vooral het klassieke genre: oratoria en opera. Het liefst ga ik naar een live uitvoeringen in een mooie concertzaal. Je laten omgeven door muziek, heerlijk.

Wat doe je in je vrijetijd?

Ik besteed veel van mijn vrije tijd aan mijn gezin (kinderen en kleinkinderen). En ook aan fietsen en aan mijn vogels. Ik heb twee volières  met daarin kuifkanaries, zebravinken en parkieten. Er zijn ook activiteiten waar ik periodiek tijd in steek. Zo ben ik afgelopen weken druk geweest voor onze stichting “Fiets tegen Diabetes’. De stichting die er aan heeft bij gedragen dat ik nu bij Inreda Diabetic werk.

Hoe ben je bij Inreda gekomen?

Een van mijn zoons heeft diabetes type 1. Hij kreeg een paar jaar geleden serieuze problemen met zijn ogen. Echt positief effect van de behandelingen bleef uit. Volgens de artsen was de enige oplossing om verergering te voorkomen, stabiele bloedglucosewaarden. Toen hebben we samen bedacht om te gaan fietsen om geld op te halen in de ‘strijd tegen diabetes’. Dit begon heel klein, maar we hebben wel meteen een stichting opgericht (Fiets tegen Diabetes). Na de uitzending bij omroep MAX, waarin Robin zijn verhaal vertelde (november 2018, red.) hebben we contact gezocht met Inreda Diabetic.  Zo kwam het dat we met de Stichting Fiets tegen Diabetes een fietssponsortocht organiseerden om geld bijeen te brengen voor de kunstalvleesklier. Dit jaar hebben we op 4 september weer gefietst. Nu om geld bij elkaar te fietsen voor de jongerenstudie. Een groot succes. Niet alleen vanwege het bij elkaar gebrachte bedrag (40.000 euro). Vooral het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers die zich hebben ingezet maakten het event tot een groot succes. En hoe geweldig was het dat meerdere deelnemers een AP® droegen.

Ja, hoe ben ik bij Inreda gekomen? Na de eerste tocht in september 2019 zag ik de vacature voor Trainer/Coach bij Inreda en heb ik mijn interesse laten weten. Het leek me fantastisch om bij te kunnen dragen aan een ontwikkeling die mensen met diabetes meer kwaliteit van leven kan bieden.

Heb je nog een leuk, gek of merkwaardig voorval meegemaakt in je werk? Vertel.

Wat ik heel bijzonder en leuk vind is om samen te werken met veel jonge mensen, bijvoorbeeld ook dat ik nu een directe collega heb die zelf de AP® draagt. Er zijn eigenlijk zoveel verhalen van de mensen die starten. Er zijn teveel momenten om op te noemen, de anekdotes schieten me nu niet een twee drie te binnen. Maar het zijn die persoonlijke verhalen die me het meest raken, de hoop die de mensen hebben op dit apparaat. En ik vind het bijzonder om te horen dat mensen voor de training een vrije dag nemen. Ze nemen er geen ziekteverlof voor op. Want ergens willen mensen niet dat anderen weten dat ze voor hun diabetes vrij nemen. Ik probeer ze juist mee te geven dat je voor jezelf mag kiezen en je diabetes serieus mag nemen.

Wat doe je over 5 jaar? Wat wil je dan hebben bereikt?

Over 5 jaar ben ik 67. Dat is de leeftijd dat je met pensioen gaat. Iets nieuws bereiken hoef niet zo nodig meer. Wat ik wel hoop is dat dan de AP® zover is ontwikkeld dat het een plug-and-play apparaat is dat duizenden mensen met deze behandelmethode gebruiken.