Nieuwsbrief editie november 2022

15 november 2021 – Een dag uit het leven van…

Beste lezer,

Welkom bij de nieuwsbrief van Inreda.

Vorig jaar december hebben we in een kersteditie in de vorm van blogs gepubliceerd. Wij hebben gemerkt dat dit concept in de smaak valt en het leek ons leuk om dat dit jaar te herhalen, met natuurlijk andere mensen die aan het woord komen. In het afgelopen jaar zijn er nog weer nieuwe mensen met de Inreda AP® gestart en, met een totaal aantal van 125 mensen, zijn wij erg trots op alle mensen die de Inreda AP® dragen. Wij delen dan ook graag hun ervaringen met u.

In deze editie geven opnieuw twee mensen een kijkje in hun leven met de Inreda AP®. Wij hebben cliënten gevonden die meteen enthousiast waren om een soort blog te schrijven over een dag uit hun leven met de Inreda AP®. Daarnaast zijn wij als organisatie ook verder ontwikkeld in 2022 en ook het aantal medewerkers neemt gestaag toe.

Wij geven u graag een inkijkje bij Inreda door een paar medewerkers zelf te laten vertellen hoe zij het werken bij Inreda ervaren en waar zij zich dagelijks mee bezighouden.

Wij wensen u veel leesplezier,

Team Inreda

Een dag uit het leven van
Angelique Claessens – Inreda AP® sinds augustus 2021

Hoi,

Ik ben Angelique Claessens, ben getrouwd met Paul en ben moeder van twee prachtige zonen Job en Rafaël.

Diabetes beïnvloedt mijn leven enorm

Al 33 jaar heeft diabetes elke dag grote invloed op mijn dagelijks leven. Dit betekent veel hypers en hypo’s die ik meestal niet voel aankomen. Weinig energie, veel moe en vaak niet vooruit te branden. Hoe goed ik mijn best ook deed, mijn bloedsuikerwaarden waren slecht te sturen en dat frustreerde mij enorm. Van alles heb ik geprobeerd, meer bewegen, koolhydraatarm eten en nog meer zelfcontrole. Dit alles had niet alleen grote invloed op mij, maar ook op mijn gezin.

Veel geluk

Toen ik hoorde over de Inreda AP® van Robin Koops dacht ik. Dat is wat voor mij en ik heb zelf contact gezocht met mijn diabetesverpleegkundige. Omdat mijn ziekenhuis mee ging doen aan een studie met de Inreda AP® had ik het grote geluk dat ik mee mocht doen.

Mijn gezin is nu weer blij

Hoe anders ziet mijn leven er nu uit; na een wat stroeve start gaat het nu fantastisch! Geweldige gemiddelde bloedsuikerwaarden, veel meer energie en kracht om het leven weer aan te kunnen. Zelfs mijn ogen zijn vooruitgegaan, hoe mooi is dat! ‘Mijn mannen’ hebben een energieke moeder en partner teruggekregen! Ik wens iedereen mooie en sfeervolle decembermaand toe en alle goeds voor het nieuwe Jaar.

Een dag uit het leven van
Robert Ceelen – Inreda AP® sinds augustus 2022

De taxichauffeur en ik

“Goeieavond, Robert. Mercatorplein?”  “Ja, graag.” “Hoe gaat het vandaag met je?” “Ja, steeds beter, ik kan alweer wat lopen en ik ben begonnen met een paar minuten fietsen. Over een paar maanden kan ik alles weer met die knie.”

Goed gemiddeld, gemiddeld goed

“Wat ze tegenwoordig allemaal wel niet kunnen, hè. En met dat … hoe heet dat … dat apparaat?” “De AP? Ja, wat zal ik zeggen … ik heb nog nooit zo’n goed gemiddelde gehad. Ik denk, dat ik in de afgelopen weken gemiddeld meer dan 80% binnen de streefwaarde heb gezeten.”  “Is dat goed?” “Nou, vanaf het begin van mijn diabetes, zo’n 29 jaar geleden, heb ik nooit meer dan op 35 tot 38% gezeten.”  “Mooi. En hoe voel je je dan nu?” “Ja, gek. Al die jaren heb ik heel veel fors te hoog gezeten en vaak ook veel te laag. Maar nu, met dit gemiddelde, merk ik pas dat ik me eigenlijk altijd ziekig heb gevoeld als ik hoog zat en dat ik dat als een heel normaal gevoel heb beschouwd.”

100%

“En gaan jullie die 100% halen, zoals bij een normaal mens?”  “Haha, ik ben best wel normaal hoor. En nee, dat is iets te idealistisch, 85 – 90 % zou ik al waanzinnig vinden. Ik zit nog wel een aantal keren te laag, maar daar zijn we mee bezig, per slot is het nog een soort van prototype. We zijn aan het leren.”

Een steen bijdragen

“Je bent een grote man, hè?”  “Hoe bedoel je?”  “Nou, je bent een forse man, je hebt veel bloed en met die knie heb je lang weinig bewogen, dus misschien is de verhouding nog niet zo goed . Als je weer meer kunt bewegen, gaat je bloed stromen en krijg je misschien wel nog meer evenwicht. Dat zeggen ze toch: als je diabetes hebt, moet je meer bewegen.”  “Ha, dan moet ik zeker geen taxichauffeur worden.”  “ Zou je daar ook diabetes van kunnen krijgen? Ja, ik moet ook wel wat meer gaan bewegen. Maar ik vind het goed, dat je dit doet en dat jullie hiervan leren. Je draagt een steen bij, Robert, of hoe noemen ze dat hier in Holland … O, we zijn er. Ga je weer muziek maken vanavond?” “Jazeker. Tot volgende week.”

Een dag uit het leven van
Marloes Scholten – Regulatory Affairs Specialist

Vanuit opleiding naar baan

Ongeveer zes jaar geleden liep ik voor het eerst naar binnen bij Inreda® Diabetic. Ik was vanuit mijn opleiding Biomedical Sciences opzoek naar een afstudeerproject en ben zo bij Inreda terecht gekomen. Inreda was toen nog een stuk kleiner en zat volop in de ontwikkeling van de Inreda AP® en alles daar omheen. Na mijn afstuderen ben ik hier dan ook gaan werken, waarbij ik mij eerst vooral bezighield met de ontwikkeling van de handleiding, de training en het uitvoeren van gebruiksvriendelijkheidstesten. Daarna ben ik mij ook steeds meer gaan richten op de medische regelgeving en alle taken die daarbij horen.

Inreda AP® optimaliseren

Om een medisch hulpmiddel op de markt te mogen brengen moet je aan strenge regelgeving voldoen. In 2020 was het zo ver, na jaren ontwikkelen, onderzoeken en testen werd het CE-certificaat verkregen en mocht de AP officieel op de markt gebracht worden. Er lopen nu dan ook steeds meer mensen rond met een AP. Ondertussen gaat de ontwikkeling door om het apparaat verder te optimaliseren. Er zijn vele ideeën en verbetermogelijkheden waar aan gewerkt wordt. Aan mij dan de taak om uit te zoeken aan welke regels we moeten voldoen en waar we rekening mee moeten houden, het is soms best een puzzel om de juiste weg hierin te vinden.

Normen en eisen voor nieuw product

Mensen vragen wel eens wat ik nou eigenlijk precies doe qua werk. Eigenlijk heb je in elke fase van het ontwikkelen en het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel te maken met wet- en regelgeving, ik ben dan ook bij veel verschillende aspecten betrokken en heb met verschillende afdelingen te maken. De eisen en normen waar we aan moeten voldoen en de testen die gedaan moeten worden hebben invloed op veel onderdelen, zoals de materiaalkeuze, software, verpakking, labels, elektronica, handleiding en klinische evaluatie.

Impact regelgeving voor de AP

Een belangrijke taak voor mij is het bijhouden van wijzigingen in de regelgeving en de normen. Als er een nieuwe versie van een norm gepubliceerd wordt bekijk ik de wijzigingen en de impact die het heeft. Zo kan het zijn dat we nieuwe testen moeten uitvoeren of informatie moeten toevoegen aan de handleiding of de labels. De medische regelgeving in Europa is de laatste tijd veranderd, met nieuwe en strengere eisen, waardoor de medische markt nog midden in een transitie zit. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de technische documentatie, dit omvat het gehele dossier voor de CE markering. Andere zaken waar ik bij betrokken ben zijn het uitvoeren van risicoanalyses, audits, klachten en incidenten afhandeling, post-market surveillance en usability testen.

Doorgroeien

De afgelopen jaren zijn er vele stappen gezet en mijlpalen bereikt. Ik ben dan ook blij dat ik dit groeiproces mag meemaken en hoop dat we nog vele stappen kunnen maken!

Een dag uit het leven van
Job de Haan – Clinical Project Specialist

Uit de startblokken

Mijn naam is Job. Ik ben technisch geneeskundige en 27 jaar oud. Hoewel ik erg graag op m’n werk kom, zul je mij er ’s ochtends niet als eerste aantreffen. Als medewerker van de klinische afdeling omvat mijn hoofdtaak alle werkzaamheden rondom de klinische studies met het AP systeem. ’s Ochtends uit de startblokken richt ik mij eerst op een van de lopende projecten.

Van idee naar resultaat

Met klinische studies kunnen we de prestaties en veiligheid van de AP aantonen. Of we verkennen juist een verbetering (zoals snellere insuline) met een kleine groep deelnemers. Bij Inreda maken we de hele looptijd van een studie mee, van het eerste idee tot de verwerking van de resultaten. Omdat een klinische studie alleen precies mag worden uitgevoerd zoals die goedgekeurd is, moeten we ervoor zorgen dat in de opzet overal aan gedacht is. Misschien juist wel doordat dit langdurige processen zijn, is het extra lonend om te zien hoe de verkregen kennis daadwerkelijk in de behandeling wordt toegepast. En de hele weg is het einddoel duidelijk: een betere AP.

De uitvoer van de studies ligt bij onderzoekers in de ziekenhuizen. Hierdoor kan het zijn dat ik een ochtend op een onderzoeklocatie ben om samen met de artsen en verpleegkundigen te zorgen dat de studies goed worden uitgevoerd.

Ondersteuning bij AP behandeling

Terug bij Inreda bied ik nog in een andere rol ondersteuning aan de ziekenhuizen. Dat is op medisch gebied bij de AP behandeling. In de eerste weken nadat iemand een AP is gaan gebruiken, heb ik wekelijks overleg met de coaches om de AP behandeling zo goed mogelijke aansluiting tussen de AP en de gebruiker te bereiken. Daarna zijn we voor de behandelteams bereikbaar voor overleg over de instellingen en andere aspecten van de AP behandeling. Ik houd ervan om naast de langlopende studies op deze manier op korte termijn iets te kunnen betekenen voor onze cliënten. En uit de reacties halen we veel inbreng voor de doorontwikkeling.

Eén team

Bij Inreda zijn er verschillende afdelingen met elk hun eigen verantwoordelijkheden. Toch voelt het als één team. In mijn werkzaamheden zoek ik graag de verbinding met andere afdelingen. Zo worden op een dag de uitzoekmomenten achter de computer afgewisseld met overleggen. We hebben ook een commissie waarin we gezellige activiteiten voor alle collega’s organiseren.